banner logo

เราคือใคร

บิทาซซ่า คือแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีรากฐาน ตั้งมั่นอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหมายความว่าเราจะเป็นเครือข่ายกลางในซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีขนาดใหญ่และติดต่อถึงกันในทวีปอาเซียนโดยรวมเอ็กซเชนจ์และนายหน้าซึ่งตั้งอยู่ในแต่ละประเทศในทวีปเอเชียเข้าไว้ด้วยกัน โดยถือใบอนุญาตประกอบการหรือได้รับการยกเว้น​ได้

เนื่องจากนายหน้าด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของบิทาซซ่าในแต่ละประเทศได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการโดยพันธมิตรและทีมงานในประเทศนั้นๆ ลูกค้าของเราจึงสามารถเข้าถึงนายหน้าที่ทําหน้าที่ดูแลบัญชีส่วนตัวเพื่อการซื้อขายได้ โดยตรง(แทนการติดต่อผ่านอีเมลหรือระบบแชทอัตโนมัติที่นายหน้าทั่วไปมักจะนําเสนอ)นอกจากนี้การทํางานร่วมกันอย่าง ใกล้ชิดกับสถาบันด้านการเงินในแต่ละประเทศ ยังส่งผลให้บิทาซซ่ามีความสามารถในการเข้าถึงบริการด้านการเงินและการ ปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับท้องถิ่น รวมไปถึงบริการฝากถอน และการแปลงสกุลเงินดิจิทัลจากเฟียต - สินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptoassets) - เฟียต ได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วย

ด้วยความตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันกับวงการอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่กําลังเติบโตบิทาซซ่ามีความมุ่งมั่นที่จะมอบ ทางเลือกด้านการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดในรูปแบบบล็อกเชนให้แก่บุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี บล็อกเชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์สภาพคล่องที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นในอนาคตเพื่อขยายสภาพคล่อง ของบริษัทไปยังธุรกิจการค้าในระดับมวลชนอันจะส่งผลให้เกิดการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการใช้จ่ายผ่านสกุลเงินเฟียตในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะสามารถใช้สินทรัพย์ดิจิทัลและเงินสกุลเฟียตในการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายส่งผลให้การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการซื้อขายในชีวิตประจําวันกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

logo

บิทาซซ่ามีความตั้งใจที่จะเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยน รวมทั้งทําหน้าที่เป็นธนาคารเพื่อการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนําของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิสัยทัศน์ของเรา

บิทาซซ่า สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่เล็งเห็นว่า สินทรัพย์ดิจิทัล ธนาคารด้านการลงทุน และทางเลือกด้านการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดในรูปแบบ บล็อกเชนสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในอนาคตอันใกล้ เรามอบความสามารถในการเข้าถึงสภาพคล่องระดับสูง และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกที่มีความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอในสกุลเงินอาเซียนให้แก่ผู้ค้าและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ วิสัยทัศน์ในระยะยาวของเราคือการเติบโตเพื่อกลายเป็นแพลตฟอร์มชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สําหรับการรวบรวมรายชื่อการซื้อขายและการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลในสภาวะที่ได้รับการควบคุมดูแล

พันธกิจของเรา

บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะผลักดันความสามารถในการเข้าถึงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคริปโต (crypto technology) ผ่านการพัฒนาโครงสร้างและเงื่อนไขที่ดียิ่งขึ้นเรามุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อเป็นที่หนึ่งด้านสภาพคล่อง ความปลอดภัย การบริการ คุณภาพรายการและผลิตภัณฑ์ รวมถึงความรวดเร็วและความโปร่งใส โดยแผนการทําธุรกิจของเราสามารถนําไปต่อยอดเพื่อปรับใช้กับระบบการธนาคารเพื่อการลงทุนด้านดิจิทัล ผ่านการเชื่อมต่อบริษัทฯผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลกับตลาดเงินทุนและผู้ลงทุน ส่งผลให้ต้นทุนเพื่อการเติบโต ด้านการเงินเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน สภาพคล่อง ที่อยู่ในระดับสูงของบิทาซซ่าสามารถนําไปปรับใช้เพื่อมอบทางเลือกหลายหลายรูปแบบให้แก่ธุรกิจการค้าในระดับมวลชนรวมถึงอํานวยความสะดวกให้แก่ระบบการจับจ่ายใช้สอยแบบไร้เงินสดในรูปแบบคริปโตและ ธุรกิจการค้าในสกุลเงินเฟียต-คริปโตรูปแบบอื่นๆ